Examination

Jan-Feb, 2018 – BNYS Final Examination Schedule

———-

———-

Nov, 2017 – Back Paper &
Dec, 2017 – Final Examination Schedule

———-

———-

May, 2017 – Final Exam Schedule

———-

May-June, 2017 – Back Paper Exam Schedule

———-

Nov-Dec, 2016 – Examination Schedule